JanaCeltová

Supervize účetnictví / účetní dohled

Dohled profesionála vám může ušetřit finance a lidské zdroje

Co je účetní supervize?

  • pravidelná kontrola účetních prací a odborná konzultace komplikovanějších účetních operací
  • věření vnitřního kontrolního systému společnosti a jeho účinnosti, eventuální návrh na úpravy kontrolních procesů vedoucí ke zkvalitnění efektivity práce účetního oddělení

Proč se rozhodnout pro supervizi ?

  • supervize účetnictví probíhá ve vašich prostorách, takže máte plnou kontrolu nad naší prací
  • provoz účetního oddělení je v menších a středních firmách mnohdy méně efektivní než by měl být – zefektivnění činností pracovníků účetního oddělení
  • odpovědnost za vedení účetnictví má vždy jednatel společnosti, tedy i zajištění správnosti účetních operací či odpovědnost za pochybení účetních
  • umožňuje za výhodných podmínek podpořit činnost účetního oddělení poskytnutím prací kvalifikovaného odborníka, který může případné chyby a neúčinné postupy svým nezávislým pohledem rychleji odhalit a napravit
  • externí spolupráce s odborníkem je vždy ekonomicky přijatelnější než zaměstnaný vedoucí pracovník

Co vám supervize účetnictví přinese?

Vaši zaměstnanci účetního oddělení budou mít při své běžné práci zázemí poradenství komplikovanějších případů a profesionální vedení

Zároveň jsme schopni nastavit dle požadavků managementu reporting pro firemní rozhodování tak, aby byly účinně a včas podávány potřebné komplexní finanční informace

Externí spolupráce přináší účinnou kontrolu firemních procesů a zajišťuje průběžné odhalování rizik a problémů

Spolupráce probíhá za dohodnutých podmínek ve stanovených periodách dohledu

Výhodou je kromě úspory nákladů i nezávislost odborníka nezatíženého firemními standardy při zachování stávající účtárny

Toto ověřené řešení zachovává našemu klientovi samostatnost v rámci zpracování účetnictví a současně zajišťuje odbornou kontrolu zpracovávaných dat a podporu předávání relevantních finančních dat vedení firmy.

Cena za mé služby : 700 Kč / hod.