JanaCeltová

Výběr zaměstnance na pozici účetní

Profesionální dohled na výběr nové účetní

Za 27 let své účetní praxe jsem se účastnila několika výběrových řízení na pozici účetní nebo hlavní účetní. Za tuto dobu jsem si udělala zcela jasnou představu, jak takovéhoto zaměstnance vybrat.


Tuto představu jsem již několikrát, myslím úspěšně , realizovala - pro firmy s obratem 40-200 mil. Kč jsem vybírala uchazeče na pozici účetní nebo hlavní účetní.

Proč se rozhodnout pro výběr zaměstnance se mnou ?
  • ve většině firem vybírá zaměstnance na různé pozice personalista společně s majiteli firmy
  • výběr účetní / hlavní účetní je dosti specifickou pozicí a výše jmenovaní většinou nejsou schopni správně posoudit odbornost uchazeče
  • efektivní a časově nenáročný výběr

Jak výběr účetní probíhá?

Takto krok za krokem vybereme nejvhodnjšího uchazeče

1

První schůzka u Vás na firmě – zjistím Vaše požadavky, stávající stav vedení účetnictví

3

Vyhodnocení životopisů a užší výběr uchazečů do 1.kola.

5

Každý uchazeč napíše mnou zpracovaný test, který mu zabere max. 20 min. - na základě výsledků vyhodnotím, zda má pro tuto pozici předpoklady.

7

Vyhodnotím výsledky "účetního" testu a navrhnu uchazeče do 2.kola pohovoru.

2

Shromáždění životopisů uchazečů – po předchozím inzerátu – inzerát podáte a životopisy shromáždíte Vy nebo budu touto činností pověřena já

4

Pozvání vhodných uchazečů do 1.kola výběru ( 1-2 dny ) , v časových odstupech 30 min.

6

Možno vyplnit i další testy dle Vašich příp.požadavků – test temperamentu, osobností dotazník apod.

8

Ve 2.kole si vybere uchazeče majitel dle vlastního uvážení – termín nástupu, výše mzdy apod.